Spoločnosť Glett, s.r.o. ako prevádzkovateľ internetového obchodu www.relleciga.sk uchováva a spracúva osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.


Zákazník odoslaním objednávky súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v našej databáze. Na písomnú žiadosť zákazníka budú osobné údaje z databázy vymazané a nebudeme ich ďalej spracovávať. Zákazník má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.


Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje spotrebiteľa a ani žiadne ďalšie informácie o spotrebiteľovi tretej strane. Výnimkou sú osobné údaje spotrebiteľa nutné na doručenie tovaru, poskytnuté prepravcovi.


Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky zaregistroval
oznámenie IS www.relleciga.sk pod číslom 2458

Údaje z oznamovacieho formulára:
Druh oznámenia: Oznámenie nového IS
Druh informačného systému: IS E-shop - objednanie, predaj alebo doručenie
tovaru alebo služby v e-shope
Názov IS: www.relleciga.sk
Identifikačné číslo IS:
Názov prevádzkovateľa: Glett, s.r.o.
IČO: 47040513

DIČ:2023772212

IČ DPH:SK2023772212